Produkt dostępny w magazynie
80,90 zł
Dodaj do koszyka

Atlas najnowszej historii XX i XXI wieku

Data wydania 2020

Autor: praca zbiorowa

Język: polski

Liczba stron: 248

Format: 210x297 mm

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7912-320-9

Cena detaliczna: 89.90 zł

Atlas najnowszej historii XX i XXI wieku wypełnia istotną lukę. Zawiera bowiem mapy wydarzeń
historycznych, które pamiętają obecnie żyjący ludzie. Pokazuje skutki „Wielkiej wojny”,
dekolonizację, problemy nowo powstałych państw oraz tendencje separatystyczne we współczesnym
świecie. Dużo uwagi poświęcono w nim rozpadowi bloku socjalistycznego, konfliktom na Bliskim
Wschodzie, na Kaukazie, w państwach islamskich oraz ich skutkom dla Europy. Wiele opracowań
dotyczy Polski i jej problemów po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. oraz w czasie i po II wojnie
światowej. Niektórych czytelników zainteresują mapy prezentujące wydarzenia na kontynentach i w
regionach odległych od Europy, czyli na Dalekim Wschodzie, w obu Amerykach, Afryce i na Oceanii.
Wśród map na szczególną uwagę zasługują te związane z tematyką:
 wydarzeń i bitew z okresu II wojny światowej i zmian politycznych po jej zakończeniu;
 migracji po II wojnie światowej;
 rzezi wołyńskiej;
 strajków w Polsce w latach 1945–1989;
 dekolonizacji Afryki i nadal nierozwiązanych problemów na tym kontynencie, np. Sahary
Zachodniej;
 zmian w Europie po rozpadzie bloku socjalistycznego;
 walki Kurdów o niepodległość;
 islamskiego terroryzmu w Europie;
 konfliktów etnicznych na Kaukazie;
 Arabskiej Wiosny Ludów;
 konfliktów bliskowschodnich, m.in. w Syrii (w tym powstanie ISIS), Libanie, Palestynie i
Izraelu;
 wojny hybrydowej na Ukrainie.
 
Tematykę polityczną uzupełniają mapy gospodarcze, narodowościowe i wyznań. Oprócz map, atlas
zawiera komentarze historyczne oraz chronologiczne zestawienie faktów z dziejów Polski, dziejów
powszechnych oraz istotnych w skali świata wydarzeń z zakresu literatury i sztuki oraz nauki i
techniki.
 
 

Copyright © Wydawnictwo DEMART SA