Niepokonani 1920. Wojna polsko-bolszewicka

Autor: dr Witold Sienkiewicz

Liczba stron: 256

Format: 230 x 155 mm

Oprawa: twarda

ISBN: 978-83-7427-587-3

Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 była nie tylko walką o zachowanie polskiej państwowości po odzyskaniu niepodległości, ale również uchroniła całą ówczesną Europę przed komunistyczną rewolucją. Była więc wojną wyjątkową, zarówno na płaszczyźnie politycznej jak i militarnej, ze względu na specyfikę i rozmach działań wojskowych. Jej najsłynniejsze starcie – bitwa warszawska – często jest zaliczane przez historyków do bitew, które zadecydowały o losach świata.

Opisom działań wojennych towarzyszą relacje z codziennego żołnierskiego życia oraz informacje o stosunku społeczeństwa polskiego do całej kampanii. Nie pominięto kwestii naszych sojuszników w tych zmaganiach, poruszono również kontrowersyjne tematy, jak np. obozy dla jeńców sowieckich.

Całość jest bogato ilustrowana (wiele fotografii nie było wcześniej publikowanych), zawiera też liczne reprodukcje dokumentów i wspomnień oraz mapy.

Recenzje:

Historia.org.pl

Copyright © Wydawnictwo DEMART SA